0 Shopping Cart
ชื่อผู้ใช้   รหัสผ่าน 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลบริษัท
การตลาด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รายงานผลการทดสอบ
ใบอนุญาต
รางวัลแห่งความสำเร็จ
Download
News
Activities
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ภาคตะวันตก
 
ข้อมูลบริษัท
การตลาด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
 

ข้อมูลบริษัท
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
อาคารสหโชค เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
ทุนจดทะเบียน: 217,155,228 ล้านบาท   (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 180,962,690 ล้านบาท)
โทรศัพท์:  02-943 6663 (4) 
โทรสาร: 02-943-7740 
Website: www.dussthai.com
E-mail: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : info@dussthai.com
             ฝ่ายบัญชี : acc@dussthai.com
             ฝ่ายบุคคล : hr@dussthai.com
             ฝ่ายผลิต : pd@dussthai.com
             ฝ่ายจัดซื้อ : pur@dussthai.com
บริษัทก่อตั้งเมื่อ: เมษายน 2546

ข้อมูลโรงงาน
             บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) (สาขา1)
   88/8 หมู่ 4 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120  

 เลขทะเบียนบริษัท:  0107556000558

 
ประเภทกิจการ

ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ก๊อกน้ำ, บอลวาล์ว, เทปพันเกลียว, สายถักสแตนเลส และ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ

ประวัติบริษัท

เริ่ม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2528 ผู้ก่อตั้งเริ่มต้นจากบริษัท จัดจำหน่ายก๊อกน้ำ และอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทั่วไป โดยได้พัฒนาและสร้างสมประการณ์เรื่อยมา ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งเริ่มต้น บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด ขึ้นในปี 2546 ผู้บริหารได้อาศัยประสบการณ์และศักยภาพด้านการตลาด โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายในแบรนด์ (1) ดัส (DUSS)  (2) ยูเนี่ยน (UNION) (3) เบย์ (BAY) (4) ซาซ่า (SAZA) (5) ฟีด (FEED) (6) ไอคอน (ICON) (7) สามพี (3P) ซึ่งตลาดกลุ่มเป้าหมายตอบรับเป็นอย่างดีปี พ.ศ.2549 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อรองรับสายการผลิต ที่ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยนำเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทฯยังคงพัฒนาศักยภาพในการผลิตและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Jaquet Droz Replica
 
 
 
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
อาคารสหโชค เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230


Copyright by Ocean Commerce PLC. All right reserved.