0 Shopping Cart
ชื่อผู้ใช้   รหัสผ่าน 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลบริษัท
การตลาด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รายงานผลการทดสอบ
ใบอนุญาต
รางวัลแห่งความสำเร็จ
Download
News
Activities
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ภาคตะวันตก
 
 
บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิชร จำกัด (มหาชน)
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่นร่วมกับ 
นาย พศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ร่วมรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้ใสสะอาด
ในงานสภากาแฟผู้ว่าพบประชาชน ณ ภัตราคารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
 
 
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
อาคารสหโชค เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230


Copyright by Ocean Commerce PLC. All right reserved.