0 Shopping Cart
ชื่อผู้ใช้   รหัสผ่าน 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลบริษัท
การตลาด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รายงานผลการทดสอบ
ใบอนุญาต
รางวัลแห่งความสำเร็จ
Download
News
Activities
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ภาคตะวันตก
 
 
พนักงานขาย
คุณสมบัติ
 
 • คุณสมบัติ

  • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความกระตือรือร้น รักงานขาย และงานบริการ
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลักษณะงาน

  • รับเป้าหมายการขาย และนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า ตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • ออกพบปะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ยอดขายที่กำหนด ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  • บริหารลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการดำเนินการด้านส่งเสริมการขาย ตามเป้าหมายที่ได้รับ
  • จัดทำเอกสารตามขั้นตอนฝ่ายขาย
  • จัดทำรายงานยอดขายและรายงานการเยี่ยมเยียนลูกค้าเสนอผู้บังคับบัญชา


 
 
 
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
อาคารสหโชค เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230


Copyright by Ocean Commerce PLC. All right reserved.