0 Shopping Cart
ชื่อผู้ใช้   รหัสผ่าน 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ข้อมูลบริษัท
การตลาด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รายงานผลการทดสอบ
ใบอนุญาต
รางวัลแห่งความสำเร็จ
Download
News
Activities
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้
ภาคตะวันตก
 
ก๊อกน้ำเซรามิควาล์ว DUSS
ก๊อกผสมเซรามิควาล์ว DUSS
ก๊อกน้ำเซรามิควาล์ว ICON
อุปกรณ์ฝักบัวและอุปกรณ์ชำระ
อุปกรณ์ห้องน้ำ
ชุดอุปกรณ์อ่างล้างหน้า
ก๊อกบอล
บอลวาล์ว
มินิบอลวาล์ว
อุปกรณ์ทองเหลือง
สะดืออ่าง
มิเตอร์น้ำ
ชาร์ปน้ำทิ้ง
ชาร์ปน้ำทิ้ง
ชาร์ปน้ำทิ้ง
ฟลัชวาล์ว
ชุดก๊อกปัสวะชาย
สายถักและสายชำระสแตนเลส
ตะแกรงกันกลิ่น
เทปพันเกลียว
ฝาปิดส้วมทองเหลือง
เครื่องปั๊มน้ำ
 
 
0 Shopping Cart
หมวดสินค้า >>
 
 
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ( DUSS ) KA100
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ( DUSS ) KA101
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ( DUSS ) KA102
ก๊อกผสมวาล์วลอย ( DUSS ) KA103
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ( DUSS ) KA104
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ( DUSS ) KA105
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ( DUSS ) KA106
ก๊อกผสมวาล์วลอย ( DUSS ) KA107
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ( DUSS ) KA108
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ( DUSS ) KA109
ก๊อกผสมอ่างล้างชามงวงโค้ง ( DUSS ) KC02
ก๊อกผสมอ่างล้างชามงวงโค้ง ( DUSS ) KC03
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (DUSS) KZ01_N1
ก๊อกผสมอ่างล้างชาม (DUSS) KA4
ก๊อกผสมอ่างล้างชาม (DUSS) KA8
ก๊อกผสมอ่างล้างชาม (DUSS) KA9
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (DUSS) KA27
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ (DUSS) KA28
ก๊อกผสมวาล์วลอย (DUSS) KB10
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (DUSS) KB11
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ (DUSS) KB12
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ (DUSS) KA34
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ (DUSS) KA35_N1
ก๊อกผสมวาล์วลอย (DUSS) KA36
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ (DUSS) KA38
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (DUSS) KA37
ก๊อกผสมวาล์วลอย (DUSS) KA39
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (DUSS) KA40
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ (DUSS) KA43
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ (DUSS) KA44
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (DUSS) KA45
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (DUSS) KA46
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (DUSS) KA64
ก๊อกผสมวาล์วลอย (DUSS) KA65
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ (DUSS) KA66
ก๊อกผสมอ่างล้างชาม (DUSS) KC95
 
วาล์วใต้อ่าง ( ICON ) Z1
วาล์วใต้อ่าง ( ICON ) Z2
วาล์วลอยเซรามิควาล์วรุ่นด้ามปัด ( ICON ) Z3
วาล์วลอยเซรามิควาล์ว ( ICON ) ZG3
วาล์วลอยเซรามิควาล์วรุ่นด้ามไม้ไอติม ( ICON ) ZF3
วาล์วลอยเซรามิควาล์วรุ่นด้ามหูกระต่าย ( ICON ) ZO3
วาล์วลอยเซรามิควาล์วรุ่นด้ามอาร์ ( ICON ) ZR3
ก๊อกคอสั้นเซรามิควาล์วรุ่นด้ามปัด ( ICON ) Z5
ก๊อกคอสั้นเซรามิควาล์ว รุ่นด้ามหูกระต่าย ( ICON ) ZO5
ก๊อกคอสั้นเซรามิควาล์วรุ่น ( ICON ) ZG5
ก๊อกคอสั้นเซรามิควาล์วรุ่นด้ามไม้ไอติม ( ICON )ZF5
ก๊อกคอสั้นเซรามิควาล์วรุ่นด้ามอาร์ ( ICON )ZR5
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์วรุ่นด้ามปัด ( ICON ) Z7
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว รุ่นด้ามหูกระต่าย ( ICON ) ZO7
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว ( ICON ) ZG7
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์วรุ่นด้ามไม้ไอติม ( ICON ) ZF7
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์วรุ่นด้ามอาร์ ( ICON )ZR7
ก๊อกซิงค์ผนังเซรามิควาล์ว งวงทรง C สูง รุ่นด้ามหูกระต่าย ZO11
ก๊อกซิงค์ผนังเซรามิควาล์ว งวงทรง C สูง รุ่นด้ามปัด Z11
ก๊อกซิงค์ผนังเซรามิควาล์ว งวงทรง C สูง ZG11
ก๊อกซิงค์ผนังเซรามิควาล์ว งวงทรง C สูง รุ่นด้ามไม้ไอติม ZF11
ก๊อกซิงค์ผนังเซรามิควาล์ว งวงโค้ง รุ่นด้ามปัด Z12
ก๊อกซิงค์ผนังเซรามิควาล์ว งวงโค้ง รุ่นด้ามอาร์ ZR12
ก๊อกซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว รุ่นด้ามปัด Z13
ก๊อกซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว รุ่นด้ามหูกระต่าย ZO13
ก๊อกซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว ZG13
ก๊อกซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว รุ่นด้ามไม้ไอติม- ZF13
ก๊อกซิงค์ยืนเซรามิควาล์ว งวงโค้ง รุ่นด้ามปัด Z18
ก๊อกซิงค์ผนังเซรามิควาล์ว (ยืน) งวงโค้ง รุ่นด้ามอาร์ ZR18
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว ( ICON ) ZX08
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว ( ICON ) ZL08
ก๊อกอ่างล่างหน้าเซรามิควาล์ ( ICON ) ZX07
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิคสาล์ว ( ICON ) Z333
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว ( ICON ) Z555
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว ( ICON ) ZF09
ก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิควาล์ว ( ICON ) KZ01
ก๊อกซิงค์เซรามิควาล์ว ตัวยืน ( ICON ) ZL18
ก๊อกซิงค์เซรามิควาล์ว ตัวยืน ( ICON ) ZX18
ก๊อกซิงค์เซรามิควาล์ว ตัวยืน ( ICON ) ZB18
ก๊อกซิงค์เซรามิควาล์ว ตัวยืน ( ICON ) ZL18KD
ก๊อกซิงค์เซรามิควาล์ว ตัวยืน ( ICON ) ZF08KD
 
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-01_Z7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-02_ZG7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-02_ZO7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-02_ZR7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-03_ZX7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-03_ZF7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-03_ZG7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-03_Z7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-04_ZR7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-04_ZX7
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-04_ZX8
ชุดประหยัดอ่างล้างหน้า ( ICON ) IC-04_ZL8
 
บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G1 ขนาด 1/2"
บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G1 ขนาด 3/4"
บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G1 ขนาด 1"
บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G1 ขนาด 1-1/4"
บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G1 ขนาด 1-1/2
บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G1 ขนาด 2"
บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G1 ขนาด 2-1/2
บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G1 ขนาด 3
บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G1 ขนาด 4
บอลวาล์วทองเหลือง ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G2 ขนาด 1/2"
บอลวาล์วทองเหลือง ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G2 ขนาด 3/4"
บอลวาล์วทองเหลือง ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G2 ขนาด 1"
บอลวาล์วทองเหลือง ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G2 ขนาด 1-1/4"
บอลวาล์วทองเหลือง ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G2 ขนาด 1-1/2"
บอลวาล์วทองเหลือง ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G2 ขนาด 2"
บอลวาล์วทองเหลือง ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G2 ขนาด 2-1/2
บอลวาล์วทองเหลือง ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G2 ขนาด 3
บอลวาล์วทองเหลือง ด้ามจับแสตนเลส304 (DUSS) G2 ขนาด 4
 
อุปกรณ์สามทางเกลียวในทองเหลืองแท้ 1/2 ( DUSS ) M1
อุปกรณ์ข้องอฉาก ผ.ม. ทองเหลืองแท้ 1/2 ( DUSS ) M2
อุปกรณ์ข้องอฉาก ม.ม ทองเหลืองแท้ 1/2 ( DUSS ) M3
อุปกรณ์ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลืองแท้ 1/2 ( DUSS ) M4
อุปกรณ์นิเปิ้ลทองเหลืองแท้ 1/2 ( DUSS ) M5
อุปกรณ์ข้อต่อ ผ.ม. ทองเหลืองแท้ 1/2 ( DUSS ) M6
อุปกรณ์ลดเหลี่ยมทองเหลือง 1
อุปกรณ์ลดเหลี่ยมทองเหลือง 1
อุปกรณ์ลดเหลี่ยมทองเหลือง 3/4
 
มิเตอร์น้ำ (DUSS)
 
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 35cm 14
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 40cm 16
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 45cm 18
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 50cm 20
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 55cm 22
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 60cm 24
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 65cm 26
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 70cm 28
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 80cm 32
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 1m 40
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 1.2m 48
สายถักแสตนเลสแท้อย่างดี (DUSS) ขนาด 1.5m 60
สายถักชักโครกสแตนเลส (DUSS) ขนาด 35cm 14
สายถักชักโครกสแตนเลส (DUSS) ขนาด 40cm 16
สายถักชักโครกสแตนเลส (DUSS) ขนาด 45cm 18
สายถักชักโครกสแตนเลส (DUSS) ขนาด 50cm 20
สายถักชักโครกสแตนเลส (DUSS) ขนาด 60cm 24
สายถักน้ำดีก๊อกผสม ( DUSS ) STL16_MIXER
สายถักน้ำดีก๊อกผสม ( DUSS ) STL24_MIXER
สายน้ำดีใยแก้ว PVC ( ICON ) 40 cm 16"
สายน้ำดีใยแก้ว PVC ( ICON ) 50 cm 20"
สายน้ำดีใยแก้ว PVC ( ICON ) 60 cm 24"
สายน้ำดีใยแก้ว PVC ( ICON ) 80 cm 32"
สายน้ำดีใยแก้ว PVC ( ICON ) 100 cm 40"
สายชักโครกใยแก้ว PVC ( ICON ) 40 cm 16_5/8"
สายชักโครกใยแก้ว PVC ( ICON ) 60 cm 24_5/8"
 
เทปพันเกลียว DUSS (16mm x 10mm) TW3
เทปพันเกลียว BAY TEX (12mm x 10mm) BT3
เทปพันเกลียว FEED (11mm x 10mm) FE22
เทปพันเกลียว ICON รุ่น M
 
ฝาปิดส้วมทองเหลือง 4" ( แบบแพ็คแผง )
ฝาปิดส้วมทองเหลือง 5" ( แบบแพ็คแผง )
ฝาปิดส้วมทองเหลือง 6" ( แบบแพ็คแผง )
 
เครื่องปั๊มน้ำสูบน้ำออก WP101-100W
เครื่องปั๊มน้ำสูบน้ำออก WP102-400W
เครื่องปั๊มน้ำ ดูดน้ำเสีย SP102-400W
 
 
 
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
อาคารสหโชค เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230


Copyright by Ocean Commerce PLC. All right reserved.