Dussthai.com

ตะกร้า 0

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด อาคารสหโชค ตั้งอยู่ เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 ล้านบาท

ข้อมูลโรงงาน

บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด (สาขา1) 88/8 หมู่ 4 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120

เลขทะเบียนบริษัท: 0105561193979

ประเภทกิจการ

ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ก๊อกน้ำ, บอลวาล์ว, เทปพันเกลียว, สายถักสแตนเลส และ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ

ประวัติบริษัท

เริ่ม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2528 ผู้ก่อตั้งเริ่มต้นจากบริษัท จัดจำหน่ายก๊อกน้ำ และอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทั่วไป โดยได้พัฒนาและสร้างสมประการณ์เรื่อยมา ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งเริ่มต้น บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด ขึ้นในปี 2546 ผู้บริหารได้อาศัยประสบการณ์และศักยภาพด้านการตลาด โดยจัดจำหน่ายสินค้าภายในแบรนด์ (1) ดัส (DUSS) (2) ยูเนี่ยน (UNION) (3) เบย์ (BAY) (4) ซาซ่า (SAZA) (5) ฟีด (FEED) (6) ไอคอน (ICON) (7) สามพี (3P) ซึ่งตลาดกลุ่มเป้าหมายตอบรับเป็นอย่างดีปี พ.ศ.2549 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อรองรับสายการผลิต ที่ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยนำเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทฯยังคงพัฒนาศักยภาพในการผลิตและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม