Dussthai.com

ตะกร้า 0

เทปพันเกลียว

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. เทปพันเกลียว FEED
  • เทปพันเกลียว FEED ผลิตจากวัตถุดิบ PTFE100%
  • คุณภาพ​สูง เนื้อเทปหนาเป็นพิเศษ​ มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง
  • ทนต่อสารทำละลาย และแรงเสียดทานได้ดี
  • ราคา 2,000 บาท ต่อลัง
  • จำนวน 400 ม้วน ต่อลัง
  2,000.00 บาท
 2. เทปพันเกลียว BT3-BAY-TEX
  • เทปพันเกลียว BAY TEX ผลิตจากวัตถุดิบ PTFE100%
  • คุณภาพ​สูง เนื้อเทปหนาเป็นพิเศษ​ มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง
  • ทนต่อสารทำละลาย และแรงเสียดทานได้ดี
  • ราคา 3,000 บาท ต่อลัง
  • จำนวน 400 ม้วน ต่อลัง
  3,000.00 บาท
 3. เทปพันเกลียวตลับใส 16 มม. ยาว 12 เมตร DUSS
  • เทปพันเกลียว DUSS ผลิตจากวัตถุดิบ PTFE100%
  • คุณภาพ​สูง เนื้อเทปหนาเป็นพิเศษ​ มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง
  • ทนต่อสารทำละลาย และแรงเสียดทานได้ดี
  • ราคา 3,000 บาท ต่อลัง
  • จำนวน 300 ม้วน ต่อลัง
  3,000.00 บาท
 4. เทปพันเกลียวตลับใส 16 มม. ยาว 15 เมตร DUSS
  • เทปพันเกลียว DUSS ผลิตจากวัตถุดิบ PTFE100%
  • คุณภาพ​สูง เนื้อเทปหนาเป็นพิเศษ​ มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง
  • ทนต่อสารทำละลาย และแรงเสียดทานได้ดี
  • ราคา 4,500 บาท ต่อลัง
  • จำนวน 300 ม้วน ต่อลัง
  4,500.00 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า