Dussthai.com

ตะกร้า 0

ที่วางสบู่

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

5 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
  1. ที่กดสบู่พลาสติกแบบเหลี่ยม ICON
    • เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด
    • แบบติดผนัง สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง และสะดวกในการเคลื่อนย้าย
    • ช่องบรรจุสบู่เหลวแบบใส ช่วยให้มองเห็นถึงปริมาณสบู่ที่มีอยู่ภายในตัวเครื่อง
    199.00 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

5 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า