Dussthai.com

ตะกร้า 0

วิธีจัดส่งสินค้า

ส่งสินค้าโดย

ไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ EMS
ขนส่งเอกชน

วันจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าทุกวัน
สำหรับลูกค้าที่แจ้งโอนเงินก่อน 14.00 น. จัดส่งให้ในวันถัดไป
กรณีแจ้งโอนหลัง 14.00 น. จัดส่งให้ในอีก2วันทำการ

ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว จะได้รับหมายเลขพัสดุทางอีเมล์ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ Thailandpost Track & Trace